Yangın Durdurucu Harç - FFSC

Yangın Durdurucu Harç - FFSC

Zemin ve duvarlar için yangına dayanıklı yapısal harç

  • Metal servisler-Çelik ve Dökme Demir Borular

  • Metal olmayan servisler – FiP Yangın Durdurucu Sargı veya FFC Yangın Durdurucu Kelepçe ile

  • Zemin ve duvarlardaki boşluklarda

  • Kablo demetleri

Not: Yangın durdurucu malzeme, detaylı talimatlara ya da onaylanan sisteme göre uygulanmalıdır.

1. Servis geçişleri yerel yapı yönetmeliğine ya da onaylanan standartlara göre rijit şekilde desteklenmelidir.

2. Tüm temas yüzeylerini gevşek moloz ve yağ, mum, eski mastik gibi kirletici maddelerden arınacak şekilde temizleyin.

3. Dökme: Harcı hacmen 2,5 :1 kısımlar halinde suyla karıştırın. 2:1’den daha zayıf bir karışım hazırlamayın.

4. Gereken harç derinliği uygulandıktan sonra zemin tam dolu olacak şekilde girişi kapatın.

5. Gereken kalınlığa ulaşana kadar harç döküp karıştırmaya devam edin.

6. Takviye için 12mm çapında çubuklar, sadece kısa açıklık boyunca en fazla 200mm merkezli olarak yerleştirilmelidir. Çubuklar, her iki tarafta en az 500mm olacak şekilde yapıya gömülebilir ya da yapıya sabitlenmiş köşebent üzerinde desteklenebilir; aşağıdan yeterli yangın korumasını sağlamak için tüm çubuklar harcın alt yüzeyinden yaklaşık 30mm yukarı yerleştirilmelidir. Ek veya değişiklik amacıyla mevcut harçlar sonradan tekrar kapatılmak üzere delinebilir veya kesilebilir.

Kimyasal Baz

Alçı

Renk

Kirli Beyaz

Ağırlık

20 kg

Toz Yoğunluğu

950 kg/m3

Islak Yoğunluk

1850 kg/m3

Katılaşma Süresi (dk)

20

Uygulama Sıcaklığı

+5°C ila +40°C

Sıcaklık Direnci

-5°C ila +100°C

Basınç Mukavemeti

17 N/mm2

Ses Yalıtımı

50 dB

Yangına Tepki

(EN13501-1) F Sınıfı

Raf Ömrü

12 Ay

Avrupa Teknik Onayı

 ETA 14-0387

CE İşareti

1121-CPR-JA5049

Çekme Dayanımı

 3N/mm2

Yük Taşıma Kapasitesi

 1000mm Açıklık - 10.29kN/m2

Yük Taşıma Kapasitesi

1200mm Açıklık - 8.57kN/m2

Yük Taşıma Kapasitesi

 1500mm Açıklık - 6.86kN/m2

Yük Taşıma Kapasitesi

2000mm Açıklık - 5.15kN/m2

Termal İletkenlik - EN1745

0.57W/mK -%50 /0.65W/mK -%90

Ortalama Verim

 100mm kalınlıkta 4 paket/ m2