Pasif Yangın Kapıları Hakkında

Ölüm ile Yaşam Arasındaki Güvenli Bariyerler:

Yangın Kapıları

Basitçe söylemek gerekirse, yangın kapıları hayat kurtarır.Bu özel kapılar, elementlere karşı test edilmiştir ve gürleyen hararetli alevlere karşı mümkün olduğunca uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir.Yangın kapıları bazı hayati güvenlik özelliklerine sahiplerdir ve gerçekten ölüm ile yaşam arasındaki farkı oluşturabilirler.

Ticari ya da dış mekanda bir mülkünüz varsa, kapıların belirli ısınmalara dayanabilmesini sağlamak için izlenecek sıkı düzenlemeler ve kurallar vardır. Yangın kapıları özel mülkler için de büyük avantajlar sağlayabilmekteler.

 

Yangın Kapısı Nedir ?

Yangın kapısı, pasif yangın durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanılan, güçlü bir yangına dayanıklılık derecesine sahip bir kapıdır. Yangının ve dumanın bir yapının farklı bölümleri arasında yayılmasını azaltmak ve bir bina, yapı veya gemiden güvenli çıkış sağlamak için kurulan yangın durdurma sistemlerinin önemli bir parçasıdır.

Avrupa'da yangın kapıları için ulusal standartlar, yeni EN 16034 standartlarının getirilmesiyle, “yangına dayanıklı kapı setleri” olarak adlandırılan yangın kapıları ile uyumlu hale getirilmiştir.

 

İyi Bir Yangın Kapısı için Standart Özellikler 

Tüm yangın kapıları, yangın düzenlemelerine tam olarak uyması için, çerçeve ve kapı donanımı gibi uygun yangına dayanıklı donatılarla kurulmalıdır. Yangın kapıları, aşağıdaki gibi malzemelerin bir kombinasyonundan yapılabilir:

 • Cam bölümler (görüntü panelleri dahil)

 • Alçı (endotermik dolgu olarak)

 • Çelik

 • Kereste

 • Vermikulit-tahtaları

 • Alüminyum

 • Galvanizli demir

 

Kapı donanımı ise şunları içerir:

 • Otomatik kapanma cihazları veya nesneler

 • Bilyalı menteşeler

 • Gaz contaları

 • Pozitif kilitleme mekanizmaları

 • Duman contaları

 

Yangın Kapısı Montaj ve Mühürleme

Bir yangın kapısının kenarlarında, genellikle aşağıdakilerden oluşan yangına dayanıklı contalar bulunur:

 • Isıya maruz kaldığında genişleyen şişen bir şerit

 • Duman geçişini engelleyen contalar

 • Neopren örgülü kumaş

Kapı tasarımında şişen contalar kullanılırken, kapı montajında yangına dayanıklılık performansında doğru contanın kullanılması çok önemlidir. Contalar kimyasal bileşimde, genleşme hızında, genleşme hacminde ve / veya kömürleşme özelliklerinde değişiklik gösterebilir.

Kapının doğru ve düzgün bir şekilde monte edilmesinin yanı sıra, bir yangın kapısının yerleştirildiği yerde, duvar ile kapı çerçevesi arasındaki açıklıkta kalan boşlukların yangına dayanıklı malzeme ile düzgün bir şekilde doldurulması da çok önemlidir.