Yangın Durdurucu Grafit Mastik - FiGM

Yangın Durdurucu Grafit Mastik - FiGM

Yüksek performanslı yangın durdurucu grafit mastik

▪ Metal Borular - 159mm (6”)
▪ Metal Olmayan Borular - 125mm (5”)                                                                             ▪ Kablo Demetleri - 21mm (1”)
▪ Yalıtımlı Geçişler -159mm (6”)
▪ İnşaat Derzleri 25mm (1”)
▪ Karma Servisler

 

Not: Yangın durdurucu malzeme, detaylı talimatlara ya da onaylanan sisteme göre uygulanmalıdır.

  1. Gevşek moloz ve pislik kalmayana kadar tüm temas yüzeylerini temizleyin.

  2. Gereken destek malzemesini detaylı talimatlara ya da onaylanan sisteme göre uygulayın.

  3. En iyi uygulama sonuçları için fischer FiGM oda sıcaklığında olmalıdır.

  4. fischer FiGM ürününü detaylı talimatlara ya da onaylanan sisteme göre gereken parametrelerde uygulayın ve maksimum yapışma için tüm yüzeylere temasını sağlayın.

  5. Islak mala ya da spatula ile yüzeyi kusursuz olacak şekilde mastik uygulayın.

  6. Kullandıktan sonra tüm ekipmanları suyla temizleyin.

TEKNİK BİLGİLER

Şekil

Sulu tiksotropik macun

Yoğunluk

Yaklaşık 1.3g/cm3

Kuruma Hızı

1.7mm / 24 saat (koşullara bağlı olarak)

Uygulama Sıcaklığı

+5°C ile +35°C

Çalışma süresi

30 dk.

Kuruma Sistemi

Su Bazlı

U.V. Direnci

İyi

Genleşme Başlangıç Sıcaklığı

Yaklaşık 180°C

Genleşme

20 katına kadar

Kabuk Oluşturma Süresi:

15 dk. / 25°C / %50 Bağıl Nem

Servis Sıcaklık Aralığı

Kuru ve serin yerde +5°C ile +25°C arasında saklayın.

Raf Ömrü:

18 ay

Avrupa Teknik Onayı

ETA 14/0381

CE İşareti

1121-CPR-JA5047

Kimyasal direnç ve suya dayanıklılık

Kuruyan madde su, seyreltik asit, alkali, sabun ve ev deterjanından etkilenmez. Plastikleştirilmiş akrilik polimer,
yanma geciktirişi dolgu maddesi, üfleme maddesi ve katkı maddeleri içerir. EEC Yönergesi kriterlerine göre tehlikeli etiketini taşıyan madde içermez.